Polityka Prywatności Serwisu Wolność od Porno

DEFINICJE
W poniższych postanowieniach ustala się co następuje:
Serwis lub Serwis WoP lub WoP odnosi się do niniejszego serwisu Wolność od Porno, którego właścicielem jest firma Emocja Piotr Karwacki z siedzibą w Warszawie, 01-401, Górczewska 53. NIP: 661-219-31-34.
Piotr Kruk lub Właściciel lub Właściciel Serwisu lub Właściciel Serwisu WoP odnosi się do firmy Emocja Piotra “Kruka” Karwackiego.
WoP to skrót do Wolność od Porno. Serwis WoP oznacza serwis Wolność od Porno, zaś produkt WoP oznacza flagowy produkt Wolność od Porno Serwisu Wolność od Porno.

 

1. OCHRONA DANYCH
INFORMACJE OGÓLNE
Poniższe informacje dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz Serwis. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niemniej w tym Serwisie dane te mogą zostać tak dobra, by umożliwić zachowanie pełnej anonimowości. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności wymienionej w tym tekście.
ZBIERANIE DANYCH W SERWISIE WOLNOŚĆ OD PORNO
Dane zbierane są przez Serwis Wolność od Porno, zapisywane i przechowywane przez system Implebot. Do systemu Implebot dostęp ma tylko właściciel Serwisu Wolność od Porno i tylko on ma możliwość wglądu i dokonywania tam zmian.
Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych w tym Serwisie?
Dane kontaktowe znajdują się w każdej wiadomości e-mail ode mnie oraz w menu “Autor” dostępnym w stopce Serwisu.
JAK ZBIERAM TWOJE DANE?
Twoje dane są zbieram na podstawie tego, co przekazujesz mi w formularzach lub poprzez kontakt e-mail i wyraźnie na Twoją prośbę.
Jeśli dodasz komentarz na Blogu lub pod filmem, Twoje dane NIE ZOSTANĄ dodane do systemu mailingowego Implebot, ani ukazane publicznie. Twój mail zostanie dodany do bazy systemu mailingowego Implebot TYLKO, gdy wypełnisz formularz Newslettera i potwierdzisz je kliknięciem na przycisk zapisu, także dodatkowo potwierdzisz chęć zapisu w jednorazowej wiadomości otrzymanej na podany adres e-mail.
Inne dane (zgodne ze standardem wyznaczanym przez Google) są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania witryny za pośrednictwem systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas oglądania strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na Serwis. Dane te nie zawierają żadnych prywatnych i osobistych informacji i służą wyłącznie statystyce. Przypomnę, że praktycznie każdy serwis zbiera te dane i nie jest to standardowa praktyka.
Dane osobiste zbierane są również przez systemy płatności w zależności od wybranego systemu.
DO CZEGO UŻYWAM TWOICH DANYCH?
Głównym powodem wykorzystania danych jest kontakt mailowy z Użytkownikami Serwisu.
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia nieskazitelnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania Użytkowników.
JAKIE MASZ PRAWA DOTYCZĄCE TWOICH DANYCH?
W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się ze mną w dowolnym momencie pod adresem podanym poniżej. Ponadto przysługuje Ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.
Jeśli zaczniesz otrzymywać ode mnie wiadomości mailowe, a nie podałeś/aś swoich danych w żadnym z formularzy Newslettera, koniecznie napisz do mnie o tym i kliknij w wiadomości na przycisk wypisania się z listy e-mailowej. Twój wpis zostanie trwale usunięty z bazy po tygodniu (niestety nie mam na to wpływu, tak działa platforma systemu Implebot). Ja nigdy nie dodam żadnego e-maila do bazy Implebot bez wyraźnej prośby o to właściciela tego adresu e-mail.

 

2. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ART. 13 UST 1 I 2 RODO
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Bardzo poważnie traktuję ochronę Twoich danych osobowych. Traktuję Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.
Jeśli korzystasz z mojego Serwisu, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia szczegółowo, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.
Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest (i nigdy nie była) możliwa.
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Emocja Piotr Karwacki z siedzibą w Warszawie. Adres pocztowy: Emocja Piotr Karwacki, Warszawa 01-401, ulica Górczewska, nr 53 (dalej „Ja”, „Emocja” albo „Firma”). Emocja to Operator platformy internetowej dostępnej pod adresem: www.wolnoscodporno.pl.
JAK SIĘ ZE MNĄ SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Napisz do mnie osobiście. Oto adres e-mail:
wolnoscodporno@gmail.com
SKĄD MAM TWOJE DANE?
Otrzymałem je od Ciebie podczas wypełniania formularzy Newslettera na moich stronach, bezpośredniego kontaktu z Piotrem “Krukiem” Karwackim w ramach osobistej komunikacji mailowej, bądź w związku z transakcjami płatniczymi dokonywanymi przez Ciebie przez wybrane przeze mnie platformy płatnicze. Zakup produktu lub usługi NIE OZNACZA automatycznego dodania do Newslettera chyba, że wyrazisz takie życzenie.
Wszystkie dane podajesz osobiście. Ja nie mam prawa dodać żadnego adresu e-mail ręcznie chyba, że jego właściciel wyraźnie mnie o to poprosi.
Twoje dane nie mogą pojawić się w moim systemie w inny sposób. Jeśli ktoś zrobił Ci kawał i podał Twój adres e-mail, zawsze możesz użyć linku znajdującego się na dole każdej wiadomości, którą ode mnie otrzymasz i wypisać się z systemu mailingowego. Dopóki nie potwierdzisz zapisu (co możliwe jest tylko w wiadomości, którą otrzymasz na wskazany adres e-mail), nie otrzymasz ode mnie żadnej innej wiadomosci.
Gdyby jednak sytuacja się powtarzała, ja niestety nie mogę sam nic uczynić z osobą, która regularnie dodawały by Twój adres e-mail do mojej bazy przez formularze znajdujące się na stronach mojego Serwisu.
JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ EMOCJE?
Przetwarzam Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą (odwiedzenie i korzystanie z Serwisu automatycznie pociąga za sobą odpowiedzialność względem Regulaminu oraz tej Polityki Prywatności, do przestrzegania których wyrażasz zgodę), w tym do:
 • Pełnego korzystania z mojego Serwisu, świadczenia usług drogą elektroniczną takich jak umożliwienie Ci dodawania komentarzy, dokonywania transakcji i płatności za usługi i produkty, darowizny i inne.
 • Realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży moich produktów i programów.
 • Obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację.
 • Obsługi zgłoszeń, które do mnie skierujesz (np. przez formularze kontaktowe).
 • Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 • Kontaktowania się z Tobą w ramach Newslettera.
Inne dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania Serwisu za pośrednictwem systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas oglądania strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na mój Serwis. Jest to powszechna praktyka.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają ode mnie przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
PRZETWARZAM TEŻ TWOJE DANE OSOBOWE W CELACH WSKAZANYCH PONIŻEJ, NA PODSTAWIE PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU FIRMY EMOCJA, KTÓRYM JEST:
 • Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia nieskazitelnego udostępnienia Serwisu. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.
 • Monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie komentarzy oraz zarządzanie Twoją aktywnością na naszych platformach.
 • Prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług oraz produktów i programów firmy Emocja, a także produktów, usług i programów zaufanych Partnerów ale tylko wtedy, gdy uznam, że na tym skorzystasz.
 • Kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail. Jeśli wyrazimy obopólną zgodę – także za pomocą innych środków komunikacji jak np. Skype.
 • Zapewnienie obsługi usług płatniczych w moim Serwisie.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczę Ci drogą elektroniczną łącznie z bezpośrednim przeze mnie kontaktem, w tym egzekwowanie przestrzegania mojego regulaminu i zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na moim Serwisie.
 • Monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników: wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania komentarzy, analizowania między innymi pod kątem funkcjonalności moich stron, poprawności działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających. Są to standardowe działania związane z zebranymi przez system firmy Google podstawowymi danymi o użytkownikach internetu.
 • Obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy (oraz bezpośrednio poprzez e-mail) w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy.
 • Organizacja konkursów, programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.
 • Prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
 • Prowadzenie analiz statystycznych.
 • Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przeze mnie obowiązków wynikających z przepisów prawa).
JEŚLI SIĘ NA TO ZGODZISZ, PRZETWARZAM TWOJE DANE OSOBOWE W CELU:
 • Zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • Organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • Dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością.
JAKIE MASZ PRAWA DOTYCZĄCE TWOICH DANYCH?
W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się ze mną w dowolnym momencie. Ponadto przysługuje Ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
 • Adres e-mail, imię/pseudonim (w przypadku rejestracji na bezpłatny Newsletter).
 • Imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta w celu wykonania tradycyjnego przelewu za zakupiony produkt lub usługę.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, mogę wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będę mógł zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z moich usług i
produktów.
Podkreślę, że korzystanie z Serwisu jest i zawsze będzie całkowicie darmowe.
JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC MNIE W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?
Gwarantuję spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z UPRAWNIEŃ TYCH MOŻESZ SKORZYSTAĆ, GDY:
 • W odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • W odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przeze mnie. Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych.
 • Dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
 • W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po mojej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 • W odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro
  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl).
W JAKICH SYTUACJACH MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
KOMU UDOSTĘPNIAM TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe udostępniam stronom transakcji, które zawierasz na moim Serwisie oraz podmiotom wspierającym mnie w świadczeniu usług drogą elektroniczną m.in. PayPal, Dotpay, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników, Implebot. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami ale tylko w szczególnych przypadkach, o których zostaniesz poinformowany/a.
Ze względu na zabezpieczenie SSL współpracuję z… //W TRAKCIE!
JAK DŁUGO PRZECHOWUJĘ TWOJE DANE OSOBOWE?
Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
 • Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.
 • Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
 • Zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
 • Statystycznych i archiwizacyjnych.
 • Maksymalnie przez okres wymagany prawnie czy rachunkowo od dnia zakończenia wykonania umowy.
  Przechowuję Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będę przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród i dalej w celach marketingowych. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będę przechowywać dane przez okres, w którym Emocja Piotr Karwacki zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
SZYFROWANIE SSL LUB TLS //W TRAKCIE!
Nasze strony wykorzystują, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub żądania, które wysyłasz do nas jako operator witryny, SSL lub. Szyfrowania TLS. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie, zmieniając linię adresu przeglądarki z „http: //” na „https: //” i symbol kłódki w linii przeglądarki. Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przesyłasz, nie będą mogły być odczytane przez osoby trzecie.
CZY PRZEKAZUJĘ TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Dotpay, Paypal, Youtube, WordPress, Google LLC oraz w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Proszę spójrz na to zdroworozsądkowo – naturalnym jest, że skorzystanie z platformy płatniczej lub przelewu bankowego automatycznie pociąga za sobą udostępnienie swoich danych osobowych komuś poza mną.
Jeśli zasubskrybujesz mój kanał Youtube, Twoje dane związane z Twoim kontem Youtube przynajmniej w jakiejś części zostaną udostępnione innym. Jest to poza moją kontrolą. Ale większość platform umożliwiających założenie własnego konta zawiera opcje o zachowaniu anonimowości, dyskrecji, ograniczeniu upubliczniania danych, itp.
CZY PRZETWARZAM TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Emocja polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Zazwyczaj dzieje się to w formie uzyskania przeze mnie od Ciebie komentarza lub wiadomości, jednak osobowe dane nie są wtedy nigdzie zapisywane i składowane, ani upubliczniane.
ZASZYFROWANE PŁATNOŚCI
Jeżeli po zawarciu umowy o płatność istnieje obowiązek przekazania mi danych dotyczących płatności (np. Numer konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te będą wymagane do przetwarzania płatności.
Transakcje płatnicze za pośrednictwem zwykłych środków płatności (Visa / MasterCard, polecenie zapłaty) są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie, zmieniając linię adresu przeglądarki z „http: //” na „https: //” i symbol kłódki w linii przeglądarki.
W przypadku zaszyfrowanej komunikacji Twoje dane dotyczące płatności, które mi przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.
SPRZECIW WZGLĘDEM E-MAILI REKLAMOWYCH
Ze względu na opublikowanie mojego adresu oraz adresu e-mail tutaj na stronie oraz ze względu na obowiązek wynikający z ustawy, wyrażam sprzeciw względem wysyłania do mnie na te adresy treści reklamowych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail będących spamem. Opublikowane adresy służą tylko i wyłącznie we wskazanym celu, czyli informacji lub sprzeciwu względem polityki prywatności!

 

3. NADZÓR OCHRONY DANYCH
Ochroną danych moich Klientów, Czytelników i odwiedzających mój Serwis zajmuję się osobiście.
Dane te znajdują się wyłącznie na moim firmowym koncie e-mail oraz systemie Implebot jak i każdym systemie płatności, który wybierzesz. Są to więc jedyne miejsca, w których przechowywanie danych (a więc i ich nadzór) są niezbędne.
Dokładam wszelkich starań, by Twoje dane były bezpieczne. Jednakże nie odpowiadam za wszelkie wycieki danych ze wspominanych systemów. Starałem się wybrać systemy najbardziej profesjonalne i przyjazne Użytkownikom oraz mi. Przez cały czas mojej już kilkuletniej pracy nie było z nimi żadnych problemów i w razie (bardzo nieprawdopodobnych) problemów zareaguję natychmiastowo.

 

4. GROMADZENIE DANYCH NA MOICH SERWISIE
COOKIES/ CIASTECZKA
Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby moja oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i przechowywane w przeglądarce.
Większość wykorzystywanych przeze mnie plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają mi rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.
Możesz ustawić przeglądarkę tak, abyś był poinformowany o ustawieniach plików cookie i zezwolił na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptacja plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie wyklucza i umożliwia automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność mojego Serwisu.
O ile przechowywane są inne pliki cookie (takie jak pliki cookie służące do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.
PLIKI DZIENNIKA SERWERA
Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do mnie. Są to:
Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
używany system operacyjny
URL strony odsyłającej
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas żądania serwera
Adres IP
Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie ma miejsca.
Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 pkt 1 ustawy RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.
 
FORMULARZ KONTAKTOWY LUB KONTAKT PRZEZ E-MAIL
Jeśli prześlesz mi zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe tam podane, będą przechowywane w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku dalszych pytań. Nigdy nikomu nie udostępnię tych informacji bez Twojej wyraźnej zgody.
Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się zatem wyłącznie na Twojej zgodzie (Art. 6 (1) zgodnie z ustawą RODO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Nieformalna wiadomość przesłana do mnie e-mailem jest wystarczająca. Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu odwołania nie ma wpływu na odwołanie.
Informacje podane w formularzu kontaktowym pozostaną ze mną do czasu, gdy poprosisz mnie o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub usuniesz cel przechowywania danych (na przykład po przetworzeniu Twojego zgłoszenia). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.
 
PRZETWARZANIE DANYCH (DANE KLIENTÓW I UMOWY)
Zbieram, przetwarzam i wykorzystuję dane osobowe tylko w zakresie, w jakim są one niezbędne do ustalenia, treści lub modyfikacji stosunku prawnego (dane dotyczące inwentarza). Odbywa się to na podstawie Art. 6 pkt 1 ustawy RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych. Gromadzę, przetwarzam i wykorzystuję dane osobowe na temat korzystania z mojego Serwisu (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić lub obciążać użytkownika za korzystanie z usługi (jak np. uzyskanie dostępu do produktu i jego przyszłych aktualizacji).
 
TRANSFER DANYCH PO ZAWARCIU UMOWY O USŁUGI I TREŚCI CYFROWE
Przekazuję dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach umowy, na przykład do banku odpowiedzialnego za przetwarzanie płatności.
Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na transmisję. Przeniesienie danych na strony trzecie bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych, nie występuje.
Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 pkt 1 ustawy RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.
 
5. NEWSLETTER
NEWSLETTER EDUKACYJNY ORAZ REKLAMOWY
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na moim Serwisie, potrzebuję od Ciebie przynajmniej prawidłowego adresu e-mail, a także weryfikacji poprzez wysłaną natychmiast wiadomość pozwalającą mi upewnić się czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub tylko na zasadzie dobrowolności. Używam tych danych wyłącznie do dostarczenia wymaganych informacji i nie przekazuję ich stronom trzecim.
Przetwarzanie danych wprowadzanych do formularza rejestracji biuletynu odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (Art. 6 (1). RODO). Udzielona zgoda na przechowywanie danych, adres e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu może zostać w dowolnym momencie odwołana, na przykład za pomocą linku „anuluj subskrypcję” w biuletynie. Legalność już zakończonych operacji przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez odwołanie.
Dane zdeponowane u mnie w celu uzyskania newslettera zostaną zapisane przeze mnie z newslettera do momentu anulowania i zostaną usunięte po anulowaniu biuletynu. Dane przechowywane u mnie w innych celach (na przykład adresy e-mail dla korespondencji prywatnej lub związanej z udziałem w Programie Wolność od Porno) pozostają nienaruszone.
 
Implebot
Ta strona korzysta z usług Implebot do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest Majewski Business Consulting Piotr Majewski, ul. Łańcucka 12a/8, 80-809 Gdańsk, 502-246-045, biuro@majewskibc.pl.
Implebot to usługa, która pomaga mi, umożliwia wysyłkę newslettera (każdą jego formę – informacyjną, edukacyjną i komerycjną), pomaga także go organizować i analizować. Po wprowadzeniu danych do celów subskrypcji biuletynu (np. Adres e-mail) będzie on przechowywany na serwerach Implebot.
Przy pomocy Implebot mogę analizować nasze kampanie biuletynowe. Po otwarciu wiadomości wysłanej przez Implebot łączy plik zawarty w wiadomości e-mail. W ten sposób możę ustalić, czy wiadomość newslettera została otwarta i które linki zostały kliknięte. Ponadto gromadzone są informacje techniczne (np. Czas wyszukiwania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Ta informacja nie może zostać przypisana do danego odbiorcy biuletynu. Są one używane wyłącznie do statystycznej analizy kampanii biuletynowych. Wyniki tych analiz można wykorzystać do lepszego dopasowania przyszłych biuletynów do zainteresowań odbiorcy.
Jeśli nie chcesz przeprowadzać analizy przez Implebot, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu podaję link w każdym komunikacie newslettera. Możesz także napisać do mnie bezpośrednio. Niemniej każdy system newslettera gromadzi ten minimalny zestaw danych odnośnie wysyłanych wiadomości.
Przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgodzie (art. 6 (1) RODO). Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, anulując subskrypcję newslettera. Legalność już zakończonych operacji przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez odwołanie.
Osadzony przez Ciebie w celu odniesienia newsletter nasze dane są przechowywane przeze mnie aż do usunięcia z newslettera i usunięte po odwołaniu newslettera, zarówno z moimi serwerami oraz serwerami Implebot. Dane przechowywane u mnie w innych celach pozostają nienaruszone (jak np. rezultaty testu na uzależnienie).
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności Implebot na: http://www.implebot.pl/licencja/

 

 6. WTYCZKI I NARZĘDZIA
YOUTUBE
Mój Serwis korzysta z wtyczek ze strony YouTube poświęconej Google. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Gdy odwiedzasz jedną ze moich witryn z wtyczką YouTube, będziesz połączony z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, którą z moich stron odwiedziłeś.
Jeśli zalogujesz się na swoje konto YouTube, YouTube pozwoli Ci powiązać zachowanie związane z przeglądaniem bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.
Korzystanie z YouTube jest w interesie atrakcyjnej prezentacji moich ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.
GOOGLE
Mój Serwis korzysta z usług gmail (e-mail i kontakty). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.
Korzystanie z Google stanowi uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
WORDPRESS
Mój Serwis korzystaj z usług tworzenia, wtyczek, nadzorowania za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest
Automattic Inc.
60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110
Korzystanie z WordPress jest niezbędne do funkcjonowania mojego Serwisu. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 RODO.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności WordPress link: https://automattic.com/privacy/ 

 

7. DOSTAWCY PŁATNOŚCI
PAYPAL
Mój Serwis oferuje u.a. Płatność przez PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwany dalej „PayPal”).
Jeśli zdecydujesz się zapłacić przez PayPal, podane szczegóły płatności zostaną przesłane do PayPal.
Transmisja danych do PayPal odbywa się na podstawie Art. 6 pkt 1 ustawy RODO (zgoda) i Art. 6 pkt 1 lit. RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych. Unieważnienie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych historycznych.
DOTPAY
Mój Serwis oferuje u.a. Płatność przez Dotpay. Dostawcą tej usługi płatniczej jest Dotpay Sp. z o.o. ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków (zwany dalej „Dotpay”).
Jeśli zdecydujesz się zapłacić przez Dotpay, podane szczegóły płatności zostaną przesłane do Dotpay.
Transmisja danych do Dotpay odbywa się na podstawie Art. 6 pkt 1 ustawy RODO (zgoda) i Art. 6 pkt 1 lit. RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych. Unieważnienie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych historycznych.

 

JAK REAGUJĘ NA WEZWANIA I NAKAZY SĄDOWE I JAK ZAPOBIEGAM SZKODOM?
Zastrzegam sobie prawo do uzyskiwania dostępu do informacji użytkownika, przechowywania ich i udostępniania w przypadku wezwań i nakazów sądowych (np. nakazu rewizji, nakazu sądowego lub wezwania), jeżeli w dobrej wierze uznam, że jestem do tego zobowiązany przepisami prawa. Może to dotyczyć również wezwań i nakazów z jurysdykcji spoza terytorium Polski, w przypadkach których w dobrej wierze uznam, że jest to wymagane przepisami prawa danej jurysdykcji, dotyczy użytkowników z danej jurysdykcji i jest zgodne ze standardami międzynarodowymi.
Zastrzegam sobie również prawo do uzyskiwania, przechowywania i przekazywania informacji w przypadku opartego na dobrej wierze przekonania, że jest to niezbędne do wykrycia oszustw i innych działań niezgodnych z prawem, zapobieżenia tego typu działaniom lub zniwelowania ich skutków, do ochrony mnie, Ciebie i innych osób, w tym w ramach dochodzeń, a także do zapobieżenia zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Uzyskiwane przeze mnie informacje na Twój temat, w tym dane transakcji finansowych dotyczące zakupów dokonywanych na moim Serwisie, mogą być wyświetlane, przetwarzane i zachowane przez dłuższy czas, jeżeli są przedmiotem nakazu lub wezwania sądowego, dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania lub dochodzeń dotyczących naruszeń moich warunków lub zasad, albo jeśli przechowywanie ich może w inny sposób zapobiegać szkodom.
Zastrzegam sobie również prawo do przechowywania informacji o użytkownikach zablokowanych w wyniku naruszenia mojego regulaminu w celu zapobiegania kolejnym naruszeniom i innym przypadkom łamania mojego regulaminu.

 

W JAKI SPOSÓB BĘDĘ POWIADAMIAĆ CIĘ O ZMIANACH NINIEJSZYCH ZASAD?
Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w niniejszych zasadach powiadomię Cię o nich, dając Ci możliwość zapoznania się z ich nową wersją i wypowiedzenia się na jej temat, zanim jeszcze zacznie ona obowiązywać.

Język nieoficjalny
Witam Cię na stronie opisującej moją politykę serwisu Wolność od Porno dotyczącej prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
Na początek musisz wiedzieć, że w internecie nikt tak naprawdę nie jest anonimowy. Twój adres IP, dane Twojej przeglądarki, systemu operacyjnego i wiele więcej jest dostępna dla wszystkich i aby tego uniknąć musiałbyś być hackerem z filmu fantasy. Ale na 99% tak nie jest.
Dlatego właśnie po stronie właścicieli serwisów internetowych (czyli po mojej) leży odpowiedzialność, by zadbać o bezpieczeństwo tego, co zabezpieczyć można oraz wyraźnie powiedzieć na co mi jakiekolwiek Twoje dane oraz w jakim celu je przetwarzam.
Co oznacza przetwarzanie danych osobistych? Oznacza ich zbieranie, przechowywanie, zmianę, użytkowanie, usuwanie.
Masz pełne prawo żądać ode mnie wszelkich zmian w Twoich danych oraz złożyć mi zażalenie jeśli w jakikolwiek sposób będziesz czuł/a, że coś powinienem coś w związku Twoimi danymi przedsięwziąć. Masz do SWOICH danych pełen wgląd – możesz w każdej chwili poprosić mnie o udostępnienie wszystkich Twoich danych jakimi dysponuję.
Z mojej strony – Twoje dane traktuję z największą ostrożnością i szacunkiem. Nikt nigdy nie uzyska do nich wglądu, ani dostępu. Zaś dostęp do nich możliwy jest tylko z komputera stacjonarnego. Nie przeglądam ich i prawdę mówiąc mnie nie interesują. Są niezbędnym minimum, by Serwis ten mógł spełniać swoją rolę – edukować i pomagać.
W jaki sposób te dane uzyskuję? Proszę o 2 informacje:
Imię lub pseudonim, które nawet nie muszą być zgodne z prawdą.
Adres e-mail, który może zostać stworzony wyłącznie na potrzeby korespondencji przychodzącej z tego Serwisu.
Proszę o nie na głównej stronie serwisu, w panelu bocznym Bloga oraz raz na tydzień w wyskakującym okienku na dowolnej stronie serwisu – jeśli nie chcesz go uzupełniać lub już je uzupełniłeś/aś, kliknij krzyżyk lub poza formularz i zapomnij o temacie. To maksymalnie 2 sekundy tygodniowo za ogrom wiedzy, którym dzielę się w pełni za darmo.
Wybacz mi więc raz w tygodniu to opcjonalne okienko – aby wykorzystanie ciasteczek (o których poniżej) było minimalne, nie zapisuję czy już kliknąłeś/aś, czy się już zapisałeś/aś.
NIGDY nie dodaję do systemu mailingowego ręcznie adresów, gdybyś napisał/a do mnie osobiście. Jeśli napiszesz do mnie wiadomość i poprosić o następne usunięcie rozmowy – zostanie ona usunięta tak jakby nigdy jej nie było.
Twoje dane i Twoja prywatność w moim Serwisie to rzecz święta. Zaś ja stworzyłem ten Serwis, bym mógł pomagać z wykorzystaniem minimum tych danych – jeśli trzeba, to z zachowaniem pełnej anonimowości moich rozmówców. Nie muszę nawet wiedzieć jak naprawdę masz na imię.
Względem podanego w formularzu zapisu imienia – niech będzie kulturalne. Bo jeśli podasz np. “Idiota”, to w mailach ode mnie pierwsze zdanie zazwyczaj będzie brzmiało “Witam Cię serdecznie, Idioto!” Jeśli miałoby dojść do takiej sytuacji i poczujesz się obrażony/a, wiedz, że Twoją odpowiedzialnością jest/był wybór tego słowa.
Gdybyś podał/a je kiedyś dla testu i w końcu chciał/a zostać jako stały Subskrybent, napisz do mnie na adres wolnoscodporno@gmail.com z prośbą o zmianę imienia/pseudonimu, a oczywiście zrobię to w trybie pilnym. Wskaż mi wtedy również wpisany e-mail, bym skorygował właściwe dane.
Czego możesz ode mnie oczekiwać w kwestii komunikacji mailowej (czyli Newslettera/Biuletynu)? Czterech rodzajów wiadomości:
1. Najczęstsze ale wciąż maksymalnie 2-3 razy w tygodniu (zazwyczaj jest to jedna wiadomość tygodniowo) czysto edukacyjna. Rozwijać będzie temat poruszany na Blogu, będzie to wiedza przekazywana tylko za pomocą Newslettera.
2. Wiadomości informujące o modernizacjach serwisu, pracach naprawczych, itp., a także wszelkich planowanych zmianach jak np. przejście z protokołu http na https. Będą najrzadsze.
3. Wiadomości marketingowe/komercyjne ale WYŁĄCZNIE odnośnie moich Produktów, czyli tego, przez co się tu znalazłeś/aś. Są to wiadomości wysyłane do kilku razy na kwartał. Będę informował Cię o startach grup Programu Wolność od Porno, zmian z tym związanych, aktualizacji, a także informacji odnośnie wszelkich moich Produktów, które jednak zawsze będą bardzo silnie powiązane z główną tematyką Serwisu. Więc nie dostaniesz ode mnie nagle wiadomości komercyjnej o nowym rodzaju mydełka. Natomiast możesz otrzymać maila o starcie produktu na temat emocji, rozwoju, umysłu, podświadomości, nawyków, seksu, itd. Wszelkie moje produkty przygotowane będą z należytym sacrum, dla istoty problemów, które będą rozwiązywać.
4. Wiadomości najrzadsze – informacje o nawiązanych współpracach z innymi Przedsiębiorcami oraz wiadomości dotyczące ich Produktów. Spokojnie – będą to osoby mocno przefiltrowane, wyselekcjonowane, sprawdzone, przetestowane osobiście przeze mnie. Masz gwarancję, że nie otrzymasz ode mnie wiadomości, że Jaś Miśkiewicz ma dla Ciebie super suszarkę do włosów. Natomiast możesz otrzymać informację, że nawiązałem współpracę z kobietą uczącą mężczyzn flirtu, że stworzyłem z kimś wspólnie program dotyczący budowy związków, pogłębiania relacji. Na pewno w przyszłości stworzę sam lub z kimś programy dotyczące edukacji seksualnej. Słowem – w tym temacie oczekiwać będą Ciebie same smakołyki!
Mam nadzieję, że jest to jasne. 95% automatycznej korespondencji (Newsletter, biuletyn) ode mnie będzie poświęcona wyłącznie edukacji. 100% wiadomości ode mnie będzie ZAWSZE w pełni darmowe. 5% wiadomości będą przypominały Ci o moich produktach i programach. Z czegoś muszę przecież żyć. Zapisując się na Newsletter automatycznie wyrażasz więc zgodę, że raz na jakiś czas ładnie opiszę Ci jakiś z moich Produktów i ukłonię się z prośbą o kupno. Dużo rzadziej będzie to informacja o produkcie osoby, z którą nawiążę przyjaźń i współpracę. Jednak możesz mieć pewność, że będzie to produkt najwyższej klasy i wartości.
Te maile nie są pisane oczywiście do każdego z osobna. Piszę je w programie służącym do wysyłki maili, który wykorzystuje podane przez Ciebie 2 informacje – imię/pseudonim oraz e-mail. Staram się i wciąż uczę jak przeprowadzać to mądrze, elegancko, skutecznie i w sposób wygodny oraz nieinwazyjny dla Ciebie. Może się zdarzyć, że czasem wyślę jakąś wiadomość dwukrotnie, pomylę się, np. wyślę Ci informację o produkcie, który Cię nie interesuje. Z góry przepraszam i podejmę się starań, by takich sytuacji było jak najmniej. Zawsze wysłucham konstruktywnej krytyki.
Oficjalnie jestem firmą ale w praktyce to działalność jednoosobowa. Jestem tu sam i wszystkim zajmuję się osobiście. Nie mam zespołu, informatyka, konsultantów, zarządu, księgowego/ej, operatora kamery, copywritera, nikt nie pisze Newslettera oraz artykułów na Blogu Serwisu za mnie. Każde słowo jest moje oraz każdy element tego Serwisu stworzyłem sam. Jeśli znajdziesz jakieś niedopatrzenie, będę bardzo wdzięczny za informację oraz konstruktywną krytykę, a nie zapalone pochodnie i widły.
Jesteś tu z własnej woli. Nie zmuszam Cię do niczego. Wymagam tylko kultury i respektu dla tego co robię oraz dla tych, którzy odwiedzą ten Serwis.
Jest to serwis poświęcony strasznej chorobie uzależnienia. Chorobie, przez którą ludzie popełniają samobójstwa, niszczą swoje relacje, tracą pracę, domy, dzieci, całe rodziny. Tracą szacunek do siebie. Wiem jak to jest, bo sam przez to przeszedłem.
Nawet ja nie zgodziłem się ze wszystkim z moimi największymi nauczycielami. Nie oczekuję, że zgodzisz się ze wszystkim, co tu przedstawiłem i napisałem. Nie oznacza to, że postawa wrogości wobec mnie i tego, co napisałem jest właściwa i usprawiedliwiona. Na pewno nie będzie przeze mnie akceptowana. Natomiast dyskusja na dojrzałym, kulturalnym poziomie będzie przeze mnie witana z otwartymi ramionami.
Mówi się “Klient nasz pan” ale tak naprawdę to ja służę potrzebującym. Ja jestem ich Klientem. To ja dbam o ich dobro. Jeśli moja praca ma przynosić właściwe rezultaty, oczekuję i wymagam, by panował tu wyłącznie język wsparcia, akceptacji i konstruktywnej krytyki tam, gdzie jest wskazana i niezbędna. Jeśli nie potrafisz lub nie chcesz reprezentować tego poziomu, opuść ten Serwis i wróć tylko, gdy będziesz już na tyle dojrzały/a. Jeśli chcesz się tego nauczyć – w tym również mogę Ci pomóc.
Wszelkie przejawy mowy nienawiści, dowolnych “-izmów” jak rasizm będą traktowane z najwyższym poziomem surowości i dane takiej osoby mogą zostać udostępnione właściwym organom porządkowym oraz ścigania.
Każdy komentarz zatwierdzam osobiście, więc jeżeli pojawi się w nim minimum ze wspomnianych nieakceptowalnych postaw, nigdy nie pojawi się na tej stronie, a adresy, z których te wiadomości będą przychodzić będą cierpliwie banowane i blokowane. Gdyby sytuacja miała jednak się nie kończyć lub eskalować, właściwe organy ścigania będą powiadomione, aż do zakończenia przykrej sytuacji. Nie zależy mi na tym ale w razie konieczności podejmę się tego przykrego obowiązku.
Tutaj pomagamy sobie nawzajem. Wzrastamy, rozkwitamy, uczymy się, oczyszczamy, uzdrawiamy, rozmawiamy, wymieniamy się doświadczeniami. To nie arena polityczna, ani ZOO, tylko strefa proludzka i prozdrowotna. To, co przekroczy przysłowiową linię będzie traktowane surowo w trosce o innych Czytelników tego Serwisu oraz moich Klientów. Nie dopuszczę, by ktoś nie napisał istotnego dla siebie i swojego zdrowia komentarza w obawie przed nieprzyjemnym jego odbiorem.
Zanim cokolwiek napiszesz do mnie lub do kogokolwiek innego, przeczytaj własną wiadomość na głos tak jakbyś napisał/a ją do siebie. Jeśli sam byś chciał/a to usłyszeć, wtedy i tylko wtedy daj sobie pozwolenie na jej wysłanie. Anonimowość nie oznacza, że można puścić wszelkie hamulce oraz odpowiedzialność.
Odnośnie ciasteczek – nie ma tu cudów. Wykorzystuję najbardziej powszechne ciasteczka. Nie potrzebuję więcej. Ciasteczka potrzebne mi są wyłącznie do optymalizacji Serwisu – bym mógł przekazywać Ci informacje w sposób czytelny, przejrzysty i przystępny. Ujmę to tak – wysyłam przykładowo jednego maila połowie moich Subskrybentów z danym tytułem maila, zaś drugiej połowie z innym tytułem i sprawdzam, mail z którym tytułem został otworzony więcej razy. Nazywa się to testami AB. Nie jest to nic podejrzanego, jest to powszechna i podstawowa praktyka stosowana w każdym serwisie internetowym (i nie tylko). Takie testy wykonuje większość ogarniętych przedsiębiorców w kwestii papierowych ulotek, wszelkich transparentów, reklam internetowych i fizycznych, etykiet i wszystkiego, co tylko się da. Tak naprawdę jest to podstawa i fundamentalna praktyka i ten, kto jej nie stosuje powinien zacząć. Jeśli więcej osób otworzyło mail z tytułem A, dla mnie jest to informacja, że dzięki temu tytułowi więcej osób dało sobie szansę na edukację i pomoc. To jest dla mnie ważne i dlatego ciasteczek używam w Serwisie.Więcej informacji czym są Ciasteczka, znajdziesz np. na stronie Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
Kilka przykładów jak wygląda wykorzystanie ciasteczek w Serwisie Wolność od Porno:
1. W zależności skąd wszedłeś na ten serwis, ustawiane jest Ciasteczko, czyli zapisywany na dysku Twojego komputera niewielki plik tekstowy zawierający ustaloną przeze mnie wartość. Więc – jeżeli wszedłeś na ten serwis klikając na link na moim kanale Youtube lub kopiując go w pasek wyszukiwarki:
Utworzone zostało Ciasteczko z wartością “KrukYt”, która wykorzystana zostanie jako informacja w bazie mailingowej. Wygląda to mniej więcej tak:
2. Inne Ciasteczko zostaje zapisane za sprawą systemu Google do danych statystycznych (spokojnie, każdy serwis i blog to ma). Nie są wysyłane żadne krytyczne informacje, a bardzo pomagają potem w ulepszaniu strony. Wykorzystanie tych danych wygląda m.in. tak:
Serdeczna prośba do Ciebie – nie usuwaj Ciasteczek ze swojego komputera. Dzięki temu mój serwis będzie dla Ciebie lepiej działał.
Dziękuję!
Odnośnie przelewów/płatności – tutaj oczywiście musisz udostępnić nieco więcej danych, gdy wybierzesz klasyczny przelew. Znajdować się będę w bezpiecznym systemie księgowym, do którego nikt nie ma dostępu i służyć mają tylko na wypadek kontroli Urzędu Skarbowego. Mam wykazać co sprzedałem i dla kogo.
Niestety ale prawo jest dzisiaj takie, że nici z mojej anonimowości (muszę podać swoje rzeczywiste imię i nazwisko, które i tak mógłbyś/mogłabyś poznać na stronie CEiDG wpisując nazwę mojej firmy). Ale z mojej strony zrobię wszystko, by została zachowana Twoja anonimowość. To podstawa mojej pracy i będę walczył, by tak pozostało.
Moją działalność zorganizowałem również tak, by moje produkty nie musiały zawierać VAT (wszelkie ceny podane na moim Serwisie to ceny brutto). Korzystasz na tym głównie Ty (masz tańsze produkty i usługi), zaś ja dzięki temu, że moje produkty i usługi nie zwierają cen wyższych o 23% sprzedam ich statystycznie więcej.
Dlaczego o tym mówię – wszystko, co tu zrobiłem, zrobiłem z myślą o Twojej wygodzie, bezpieczeństwie i dobru. Chcę pomóc tak jak potrafię najlepiej. Jedną z najważniejszych cech tego Serwisu jest pełna anonimowość odwiedzających go osób. Czyli Twoja anonimowość. Wszelkie niedopatrzenia w tym temacie nie są i nigdy nie będą popełnione przeze mnie świadomie i intencjonalnie. Dlatego bardzo proszę o natychmiastową informację, gdybyś dostrzegł/a takie niedopatrzenie, a usunę je w trybie możliwie pilnym.
Wiadomości mailowe (Newsletter oraz wiadomości wysłane przeze mnie osobiście) staram się minimalizować pod względem objętości. Nie załączam żadnych grafik, zaś do ewentualnych filmów i innych mediów załączam bezpośrednie linki. Oczywiście w ramach (współ)pracy z Programem Wolność od Porno może okazać się niezbędne wysłanie dużych (kilkumegabajtowych) załączników Modułów Programu i innych niezbędnych dokumentów głównie w popularnych formatach pdf i doc. Jednak nigdy nie będzie tak, że kilka wiadomości ode mnie wyczerpie Twój limitowany transfer internetowy w urządzeniu mobilnym. Staram się również, by strony Serwisu oraz artykuły były lekkie pod względem objętości. Sporadycznie dodam jakiś gif, który może zajmować nieco więcej.
Dziękuję za wytrwałość w zapoznaniu się z Polityką Prywatności Serwisu Wolność od Porno i zapraszam do owocnej wizyty!

WOLNOŚĆ OD PORNO